TEAM TRÆNING - EFFEKTIV TEAMBUILDING

Team træning også kaldet teambuilding handler om at lave fælles aktiviteter, der skal være med til påbegynde arbejdet mod at styrke sammenholdet og samarbejdet i en organisation. Dette skal i sidste ende resulterer i udviklingen af teams, som skal føre til bedre resultater for organisationen. – som man siger: Mennesker i succes skaber udvikling.

Forskelligheder gør stærk, og det er forståelserne af hinanden og bevidstheden af hinandens styrker og svagheder, der skal være med til at skabe stærke relationer.

Med team træning skabes en bevidsthed om de forskellige rollefordelinger, så I sammen kan opnå det fælles mål.

Formål med teambuilding

Effektiv teamtræning skal gerne munde ud i et bedre sammenhold og fælleskab på arbejdspladsen. Dette sker ved at skabe et godt team, hvor der er fokus på kommunikation og samarbejde. Teammedlemmerne skal lære hinanden bedre at kende, og opnå en øget tolerance. Team træning hos os giver jer et stort udbyttet, i a I bliver bedre til at indgå i effetive teams – og samtidig har I det også sjovt!

Hvordan arbejder vi med teambuilding?

Q-Courage tilbyder teamudviklingsforløb, hvor I får trænet relationerne mellem jeres medarbejdere. Dette med henblik på, at I opnår bedre:

• Kommunikation
• Samarbejde
• Indbyrdes forståelse

Kommunikation altafgørende, når du arbejder i teams. Det er vigtigt at kommunikere klart og tydeligt, når man arbejder i teams. Der kan tit opstå misforståelser, være usagte ting, eller forskellige tolkninger af hvad og hvordan tingene er blevet sagt. Det er derfor vigtigt at være bevidst om den måde vi kommunikere til hinanden på.

Samarbejdet skal fungere, hvis et team skal komme frem med et godt resultat. Alle skal inddrages og respekteres for dem de er for at have et velfungerende team.

Indbyrdes forståelse er en væsentlig parameter at få skabt, som skal være med til at skabe samhørighed i teamet.

Vi arbejder med at udvikle jeres teamkultur og hjælper jer med at fastsætte jeres fælles rammer og spilleregler.

Teoretisk arbejder vi bl.a. med områder som personprofiler, konstruktiv feedback, anerkendende tilgang (Appreciative Inquery) og konflikthåndtering. Det hele pakket ind i rammen om ”Den 5. provins” tilgangen.

Da vores arbejdspladskultur jo udmønter sig praktisk i vores adfærd, foregår en væsentlig del af teamudviklingsforløbet i form af praktisk træning, som fx udendørs teambuildingsaktiviteter.

Niveauet for aktiviteterne og dybden af teorien fastlægger vi på et indledende møde ud fra jeres behov og i samarbejde med jer.