Static.COOKIE_BANNER_CAPABLE = true;

Få optimeret dit team

Enkelt og virkningsfuldt koncept

Hos Q-Courage tror vi på, at der er langt større potentiale i de relationer, der findes mellem mennesker, end vi umiddelbart ser. Alt for tit viser det sig at være ganske banale små ting, der ødelægger de gode hensigter – og skaber  ”grus i maskineriet”
 
Q-Courage arbejder med at optimere relationen mellem jeres medarbejdere, igennem udvikling af selvindsigt og forståelse. 

I Team udviklingspakken bringer vi jer væk fra jeres vante omgivelser og bruger aktivt naturen til at udfordre jer som individer og som team. Omdrejningspunktet for opgaverne er ”Mod og tillid”, hvor resultatet er mere handlekraftige medarbejdere og velfungerende teams.
 
Forløbet består af 3 praktisk/teoretisk orienterede moduler, som strækker sig over 3 måneder og har følgende indhold:

E1 – Expectations.
Vi starter den mentale og fysiske rejse med 2 dage for dig og dit team i den storslåede natur. Undervejs vil vi undersøge vores omgivelser og klarlægge vores fælles mål. Vi skal igennem mange opgaver og udfordringer, hvor vi, igennem feedback og sparring, er med til at give Jer en øget selvindsigt, både som individ og som team.

De faglige emner er: DISC Personprofiler, Joharis Vindue, Katzenbach/Smith teammodel og Den 5. provins

E2 – Execution
Vi fortsætter vores rejse.
I 2 døgn vil du opleve den styrke, der findes i vekselvirkningen mellem intensivt samarbejde og individuel refleksion. Forskydningen igennem terrænet vil byde på nye opgaver, der skal løses i fællesskab.
Q-Courage forventer at I vil udfordres – der skal arbejdes med mod og tillid. I skal turde stole på hinanden hvis I fremadrettet skal kunne udvikles som team.

De faglige emner er: Feedback, SMART samt tsillidsvindue, tillidsligning og tillidsskema.

E3 – Evaluation
Q-Courage har den perfekte ramme i naturen, hvor vi sikrer at alle har det godt. Her kan vi få åbnet for hvilke udfordringer, I er løbet ind i under forløbet. Hvordan kom I videre? Hvilke justeringer skal der foretages?
Der vil uden tvivl være mange ting, der ikke går efter planen – det er dem, vi skal have styr på, for fremadrettet at kunne styrke Jer som team.

Det faglige emne er: Konflikttrappen.