Teamudvikling

Vejen til god teamadfærd.

Team er i Q-Courages verden mere et udsagnsord end et navneord. 
Man ER ikke bare et team - men man kan arbejde som et team. 

Teamudvikling handler om samarbejde gennem optimering af samspil og modspil. Det gælder om at skabe de rette rammer for, at flere personer kan arbejde sammen om en fællesopgave, uden at der opstår konflikter.  Det handler om at finde ud af, hvordan I bedst kan koordinere jer ud fra forskellige kompetencer og værdier for at styrke samarbejdet.

Hvorfor er teamudvikling en nødvendighed?

Vi lever i dag i en verden, som hele tiden er i forandring. Vi er derfor hele tiden nødt til at tilpasse os disse forandringer. Dette kan kun lade sig gøre, ved at vi indgår i gode og veludviklede teams. Når vi arbejder i teams, kan vi komplimentere hinandens kompetencer, og vil på den måde opnå en styrke og evne til at håndtere forandringer, som gør, at vi hele tiden kan følge med tiden, og styrke vores organisation og resultater.

Ved at forbedre teamadfærden, kan du opnå en højere effektivitet, synlige resultater og et stærkt arbejdsmiljø, hvor alle har det godt, og føler de kan bidrage med lige netop dét de er gode til. Teamet kommer derfor til at fungere som én enhed med et fælles mål.

Hvorfor er teamudvikling svært?

Det forhold, at medarbejdere er inddelt i afdelinger og grupper er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at medarbejderne har forståelse for hinandens funktioner, eller hvordan de kan understøtte hinanden i at arbejde som et team. Eksempelvis i forbindelse med reorganisering af virksomheder, hvor eksisterende grupper og afdelinger omdannes og nye arbejdsrelationer opstår. Her kan det være svært at forstå hinanden, da man har forskellige baggrunden, forskellige arbejdsopgaver, samt forskellige holdninger og værdier til hvordan tingene eller arbejdsopgaverne skal løses. Her vil der derfor være et særligt behov for at skabe tillid i de nye arbejdsgrupper og forståelse for, hvordan gruppen kan opnå sine fælles målsætninger.

Hos Q-Courage kan I få optimeret jeres teamadfærd, så I kommer tættere på målet om at arbejde som et harmonisk og effektivt team. 

Med Team-udviklingspakken kommer I igennem teori, principper og modeller bag teamarbejde samtidig med, at I får det trænet teamadfærd i praksis.