Profilanalyse som redskab i hverdagen

Q-Courage er certificeret i anvendelse af DISC person profil- analyse modellen, som giver indblik i forskellige personlighedstyper og handlingsadfærd. 

Igennem en DISC personprofil-analyse får du indsigt i, hvordan du som persontype agerer i forskellige arbejdssituationer. Denne viden kan du bruge både til udvikling på jobbet, i forbindelse med at du ønsker at afsøge et nyt arbejdsområde og generelt i dit videre karriereforløb. Endvidere er DISC personprofil-analysen et godt redskab, som kan anvendes i forbindelse med udviklingen af dig selv som leder. 

DISC personprofilen kan bruges igennem hele livet, privat som erhverv. Mange kender til profilen, og der findes rigtig meget viden indenfor området. Derfor er det vigtigt, at du får en verificeret person til, at undervise dig i modellen. Med det rette kendskab til de individuelle processer i DISC kan resultatet mærkes på bundlinjen. Kendskabet til DISC betyder, at du og dine medarbejdere for en stor forståelse samt indsigt i, at håndtere hinanden samt sig selv i en stresset hverdag. Det skaber bedre forståelse, som bunder i en større indsigt.

DISC person-profil

Din DISC person profil findes gennem besvarelse af et spørgeskema. Ud fra dine besvarelser bliver det vurderet, hvilke af de fire profiltyper du ligner mest. De fire profiltyper er:

-       Dominans (Dominace)

-       Indflydelse (Influence)

-       Stabilitet (Steadiness)

-       Kompetancesøgende (Compiance)

D-Dominans
Mennesker med en D-profil er den mest dominerende type, da de fire profiler. De er meget handlings- og målorienteret med stærke overbevisninger. Dette store fokus på handling og resultater gør, at når D-profilerne får stillet en opgave, går de hurtigt, selvstændigt og målrettet i gang. De er derfor meget produktive, og opnår som oftest gode resultater. En D-person foretrækker at kontrollere en situation, og er derfor også bedre til at lede, end at blive ledet. Dette gør også, at de er meget direkte, bestemte og beslutsomme.

En D-profil´s største frygt er at miste kontrollen, og frygt for at få et nederlag. For at dette kan undgås, er det derfor vigtigt at give D-profilen plads, men samtidig også holde ham/hende i kort snor.

En D-profil motiveres af resultater og præsentationer. De skal derfor have lov til at gå forrest når en opgave skal løses.

I-Indflydelse
Mennesker med en I-profil er meget venlige og udadvendte, og har mere fokus på mennesker frem for opgaver. De er derfor meget sociale anlagte. De prøver at forme mennesker ud fra deres egne overbevisninger. De er meget optimistiske, humørfyldte og livlige, dette kan dog godt gå ud over realismen. En I-profil har meget travlt og kan hurtigt blive distraheret, derfor er det vigtigt at du som leder, sørger for at have lavet en plan til dem, så deres arbejde ikke bliver rodet og ustruktureret.

En I-profil´s største frygt er at få en afvisning, og derfor ikke blive anderkendt.

En I-profil motiveres af anerkendelse og social accept, og derfor er det vigtigt at der gives lov til at pleje de kollegiale og de venskabelige relationer på arbejdspladsen.

S-Stabilitet
Mennesker med en S-profil er meget rolige, organiseret og tålmodige. S-profiler søger stabilitet, og har det bedst, hvis tingene er, som de altid har været. Hvis der skal ske forandringer, skal det ske på en overskuelige måde, og de skal have det at vide i god tid. S-profilerne er gode til at lytte til andre, og vil rigtig gerne hjælpe hvor de kan.

En S-profil´s største frygt er utryghed og konflikter. De gør derfor alt for at undgå konflikter, og kan derfor godt finde på at give en ret i en udtalelse, for så derefter at give en anden ret i en præcis modsat udtalelse.

En S-profil motiveres af tryghed og stabilitet, og har derfor brug for regler og faste rammer.

C-Kompetencesøgende
Mennesker med en C-profil er meget struktureret og analytisk. De er meget faktabaseret og punktlige i deres arbejde. De går grundigt og analytisk til værks, før de handler. De har store ambitioner om at opnå de perfekte resultater, og dette kan kun lykkes ved en høj disciplin og systematik.

En C-profil´s største frygt er irrationalitet og hurtige beslutninger, og derfor er det vigtigt at give dem lov til at få de opgaver, hvor ekspertise og grundige undersøgelse er væsentlig.

En C-profil motiveres af en logisk og rationel tankegang, derfor er standarder og forventninger om høj kvalitet, noget der motiver en C-profil.

Hvordan kan de fire profiler arbejde sammen?

Selvom de fire profiler er meget forskellige, kan de sagtens komme til at arbejde fint sammen, bare de er bevidste om, hvilken profil hinanden er. På den måde kan de også bedre forstå, hvorfor han/hun reagerer, som hun gør i en bestemt situation. De fire profiler har også nogle fællestræk med hinanden.

En D-profil og I-profil er begge gode til at tale, og sætte ting i gang. De er også begge to kreative mennesker.

En C-profil og S-profil er begge gode til at lytte, og tilpasse sig omgivelserne.

En D-profil og C-profil er begge meget vurderende og faktabaseret i deres arbejde.

En I-profil og S-profil er begge meget menneskeorienteret og baserer deres diskussioner på følelser.

Der kan også opstå store konflikter på grund af de store modsætninger. Specielt kan der opstå konflikter mellem en I-profil og C-profil, samt mellem en D-profil og S-profil, men med de rettet værktøjer og viden om hinandens adfærd, kan disse konflikter afværges. 

ALLE KPI’ER KAN FORBEDRES MED DISC

Uanset hvad din virksomhed beskæftiger sig med, vil DISC kunne hjælpe på alle KPI’er. Det skyldes, at man med større forståelse overfor sine kollegaer, kunder og familie kan fjerne en del støj i hverdagen. Med en større forståelse af hele situationen skabes der en bedre løsning og i sidste ende en gladere og mere effektiv medarbejder.

Du kan bestille en DISC personprofil-analyse ved at du sender en tilmelding på disc@q-courage.dk, hvorefter vi opretter dig i vores system. Herefter får du et link til et on-line spørgeskema. Det vil tage cirka 10-15 minutter at udfylde spørgeskemaet. 

Efterfølgende laver vi en aftale, hvor du modtager en personlig tilbagemelding og gennemgang af analysens resultat. 

Prisen er kr. 3250,- for en DISC personprofil-analyse, hvilket indbefatter en grundig, samt individuel og personlig tilbagemelding om resultatet.

DISC personprofil-analysen kan med fordel sammenkobles med et personlig coachingforløb, hvor vi arbejder med udgangspunkt i resultatet af analysen.