Udtalelser fra kunderne

Maersk Tankers A/S (Kristian Mørch, Group Vice President)
"Mange tak for en god oplevelse i Norge - det var et super velorganiseret og værdifuldt program som til fulde indfriede vores forventninger."

Novozymes A/S (Peter la Cour Gormsen, Finance Director)
"Tusind tak for en spændende tur i Sverige. Forløbet var helt igennem professionelt fra planlægningsfasen til udførelsen.
Vores deltagere kom hjem med en masse positive oplevelser i bagagen, som stadig omtales fra tid til anden på gangene. Vi værdsatte jeres omstillingsparathed, når vi midt i det faktiske forløb havde ændringer til programmet, og vi har helt bestemt fået flyttet nogle grænser, som vil komme gruppen til gode for fremtiden."

Magasin du Nord A/S (Thor Palmhøj, HR Manager,)
"Det er altid en udfordring at have eksterne instruktører på en kompleks intern udfordring - denne minimeres med Q-courage.
Q-Courage har en utrolig evne til hurtigt at forstå og sætte ledelsesproblematikker i sammenhæng med virksomhedens Vision og Mission. Vi har samarbejdet med Q-Courage på alle ledelsesniveauer og Q-Courage har til fulde levet op til vores forventninger, både før under og efter vores sessioner.
Q-Courage opbygger hurtigt en god tillid blandt alle deltagere og tør udfordre deltagerne, ikke bare på fysikken men også det mentale mod.
Q-Courage er yderst professionelle, meget samarbejdsvillig og enormt fleksible på udfordringer både før og under sessionen"

ATP (Marie-Louise Lomborg, Underdirektør, HR-Pensions & Investments)
Tak for et velfungerende indslag på vores årlige strategi-dag. Vi har oplevet jer som flexible, lydhøre og tilgængelige i planlægningsfasen og som professionelle afviklere på trods af tidsmæssige begrænsninger, vejret og en stor flok, hvor logistikken skulle klappe. Det blev en god oplevelse for alle, med en fin bredde af øvelser,  hvor alle kunne være med. Vi vil helt sikkert komme tilbage til Q-Courage når vi har lignende arrangementer, hvor vi har behov for en professionel samarbejdspartner.

Oticon A/S (Patrick R. Scheeper, R&D Engineer)
"Det var perfekt organiseret og sjovt at deltage i. Og jeg har fået mange positive tilbagemeldinger fra mine kolleger. Arrangementet var en god blanding af fysik og intelligens, og det virkede som alle i gruppen har haft en rigtig god dag."

Jyske Dragonregiment, Vikingkompagniet (Kaptajn Jesper Annexgaard, Kompagnichef,)
"Kurset var et meget givende kursus i forhold til de basale overlevelseselementer, som enhver soldat bør kunne meste – uagtet om man er i kamptropperne eller støttetropperne.  
Kurset var velforberedt og de tilknyttede instruktører var kompetente og velforberedte, og formåede at videreformidle deres viden på en saglig og interessant måde.
Kompagniet har siden kurset, kontinuerligt søgt at indarbejde læringen og erfaringer fra kurset i den daglige uddannelse, således at enkeltmand altid er opmærksom på at kunne klare sig i felten og opretholde sin kampkraft."

Implement Consulting Group P/S (Laust Lauridsen, Leadership Development)
"Q-Courage er en seriøs samarbejdspartner med professionelt setup af teambuildingsaktiviteter. Aftaler og tidsplaner overholdes, samtidig med at Q-Courage udviser stor fleksibilitet i forhold til vores konkrete ønsker og behov. Vi giver Q-Courage og deres dygtige og kompetente instruktører vores bedste anbefalinger og ser frem til at forsætte samarbejdet!"

Amgen Danmark A/S (Jytte Kræmmer, Adm. Direktør)
"Vi har været meget tilfredse med det forløb, vi har været igennem med Q-courage, som har taget udgangspunkt i DISC-profilen. Samarbejdet med jer har hele tiden været præget af professionalisme og en seriøs tilgang til emnet. Vi synes helt bestemt, at I har været med til at flytte nogle grænser i firmaet, der har forbedret samarbejdet på tværs i organisationen. Vi ser frem til at fortsætte det påbegyndte forløb."

Nykredit Mælgerne A/S (Lisbeth S. Jensen, Arrangør af Nybolig Dagen) 
"Tak for et godt arrangement for vores mæglere på Tirsbæk Gods. Deltagerne var meget begejstrede. Stjernetræffet var meget vel tilrettelagt, med stor opfindsomhed og sjove opgaver. Også en stor ros for jeres perfekte logistik, som er altafgørende, når der er mange mennesker med i en aktivitet. Ingen måtte stå og vente og alt kørte bare som det skulle."

Life Cycle Pharma A/S(Jon Bjergfelt, Supply Chain Manager)
"Vi have fornøjelsen at samarbejde med Q-Courage, i forbindelse med vores teambuilding dag i Hareskoven, uden for København, en mørk november dag.
Det er vores klare opfattelse at opgaven fra idéfasen til den var gennemført, var meget professionelt grebet an og vi følte os i gode hænder. Der blev lyttet til vores ønsker og givet en god feedback, så vi fik sammensat det mest optimale program for dagen. Der var ikke nogen der følte sig usikre over, at de blandt mange andre opgaver skulle balancere på en bjælke der var spændt ud mellem to træer, 8-10 m over jorden. Dagen skabte nogle nye og stærkere realtioner til ens kollegaere, der klart har fået vores team til at arbejde bedre sammen."

Combi Service A/S (Jane Lundsberg, Planlægger)
"Rigtig behagelige instruktører, der har en engels tålmodighed og blot ryster lidt på hovedet
Er i stand til at sammensætte en tur, så ingen føler sig presset
Byder på udfordringer der passer til den enkelte
Skaber tryghed, selv under ”ekstremer” (her under vejret)."