Få virksomheden i Hjertet

Målet Q-Courage går efter er, at alle i virksomheden har kendskab til og arbejder ud fra:

  • Firmaets formål (- og hvorfor skal jeg gøre, hvad jeg gør)
  • Firmaets mål - og  (hvad forventes der af mig)
  • Firmaets værdier og kultur (hvordan skal jeg gøre det)
  • Firmaets organisation  (hvem skal jeg udføre det sammen med)

Q-Courage gennemfører indledningsvis en afdækning af hvem I er og hvor I står henne i forhold til jeres målsætninger. 

Ud fra denne analyse sammensættes en række udfordringer til de forskellige organisatoriske grupper. Dette har til formål, at vi får løsnet op for de elementer af jeres vante arbejdsmønstre, som holder jer tilbage fra at opnå jeres målsætninger. Q-Courage vil under forløbet arbejde med at få udfordret jeres daglige vaner og arbejdsmønstre. 

Under løsningen af jeres udfordringer slipper Q-Courage jer lidt efter lidt, mens I er på rette vej mod jeres mål. Inden dette sker, skal vi naturligvis sammen have tegnet det kort, som gør at I kan navigere og selv fungere som stifindere undervejs mod jeres mål.
Kun på denne måde kan vi bidrage til, at jeres organisationsudvikling sikres!

Bliv kontaktet af Q-Courage for yderligere oplysninger