TEAM FORSTÅELSE

En måde at møde færre idioter på!

Hvis du forstår dig selv og andre mennesker, ser du oftere blot mennesker, som folk du er uenige med og ikke så mange idioter. 

Med udgangspunkt i de forskellige personlighedsprofiler, der indgår i en DISC personprofil-analyse, kan vi give jeres medarbejdere indsigt i andres menneskers adfærdsmønstre og motivationsfaktorer. Dette kan lede til større forståelse for hinanden som kolleger, forbedre samarbejdsrelationer og afhjælpe konflikter på arbejdspladsen.

Vi kan afholde DISC-Dagen som et selvstændigt virksomhedsseminar, hvor vi bruger en dag på at arbejde med de generelle forskelligheder i menneskers adfærdsmønstre, samt hvordan vi kan håndtere kollegers forskelligheder.

Herudover kan vi afvikle DISC-Dagen som et opfølgende seminar efter, at medarbejderne hver især har gennemgået en DISC personprofil-analyse med en individuel tilbagemelding. Vi vurderer, at DISC-Dagen er helt afgørende for at få det optimale udbytte ud af en DISC personprofil-analyse. DISC-Dagen er en dag, hvor vi sammen kigger på, hvordan vores personlige profil interagerer med de andre profiltyper. Det er her vi får forståelsen for, hvordan vi nu skal bruge den viden DISC analysen giver i forhold til andre mennesker. 

Bliv kontaktet af Q-Courage for yderligere oplysninger