Baggrund
Thomas Person Profil Analyse (PPA) blev udviklet af Dr. Thomas Hendrickson i 1958. Thomas integrerede PPA'en i vores produktsuite i 1981.

PPA giver indsigt i hvordan mennesker agerer på jobbet og hjælper personer med at blive mere opmærksomme på deres egen arbejdsstil og på andres. PPA anvendes til mange forskellige formål; rekruttering, fastholdelse, udvikling, ledelse, karrierevejledning, benchmarking, mus-samtaler og team analyse.

Teorien
Hendrickson baserede PPA på en teori om menneskelig bevidsthed foreslået af William Moulton Marston.

Marston's teori fastslår at handlinger baseret på følelser er et individs biosociale respons i forhold til supportive eller fjendtlige sociale miljøer. Disse handlinger bestemmer hvordan individet interagerer med miljøet. Og måden hvorpå individet interagerer med miljøet kan tage fire grundlæggende retninger; tendens til at dominere, influere, underordne sig (stabilitet) og tilpasse sig (compliance). Marston publicerede sin bog 'Emotions of Normal People' i 1928, hvor han beskrev sin teori om menneskelig bevidsthed. Hans teori stammer fra to forskellige tankesæt - fysiologisk og psykoanalytisk.

Thomas Hendrickson udviklede PPA'en baseret på Marston's teori i 1958 som et selvrapporterende system til brug på arbejdspladsen.

PPA'en fastlægger om et individ opfatter sig selv som reagerende på arbejdssituationer som de opfatter som værende favorable eller fjendtlige/udfordrende og afslører om individets responsmønster er aktivt eller passive; og klassificerer derved individets adfærdsmæssige preferencer indenfor 4 domæner; Dominans, Indflydelse, Stabilitet og Compliance (tilpasningsdygtighed).

PPA'en er registreret hos the British Psychological Society (BPS) efter den er auditeret efter de tekniske kriterier fastlagt af the European Standing Committee on Tests and Testing, del af the European Federation of Psychologists' Associations.
 

Format
For at udfylde PPA'en skal personen vælge to adfærdsadjektiver i en blok på 4 udsagn, en 'mest som mig' og en 'mindst som mig'. Denne proces gentages ialt 24 gange, hvilket giver 48 valg fra en total på 96 ord.