Den 5. provins

Hvordan udvikler vi os bedst muligt? Er det ved at tage de samme valg hver gang og derigennem sikre at tingene forløber uden overraskelser? 
Eller kan vi igennem en åben og nysgerrig tilgang lære at håndtere ændringer og nye forhold på en konstruktiv måde? 

Hos Q-Courage mener vi, at alle kan trænes til at forholde sig åbent til ændringer og uforudsete hændelser. Vi tror også på at vi med den rette tilgang i vores relationer kan imødegå langt de fleste konflikter. 

Vi arbejder efter "Den 5te Provins", der sætter ganske få spilleregler op for, hvordan vi skal agerer i vores relationer. 

På Q's 5te provins seminar vil I på første dagen få indsigt i en række modeller som sætter ord og rammer på hvordan de menneskelige relationer fungerer. Når denne fælles ramme er sat, vil vi igennem øvelser og træning arbejde og synliggøre, hvordan vi bedst anvender teorien om Den 5te provins i praksis.

Endelig skal vi på anden dagen få alt det nye tilpasset jeres virkelighed og den hverdag som I skal hjem til. Ellers ved vi alt tingene ikke kommer til at fungere. 

Lad Den 5th Provins være omdrejningspunktet for jeres næste seminar.